לוח אירועים

הצוות שלנו

קהילת רענן ובית שמואלי מנוהלים על ידי צוות מתנדב וצוות מקצועי.

הוועד המנהל של הקהילה נבחר מתוך חברי העמותה*.
הצוות המקצועי כולל מנהיגות מקצועית בתחום הרוחני, בתחום החינוכי, בתחום חברתי ובתחום מנהלה.
חברי הקהילה שותפים פעילים בפעילויות – לפי בחירתם ונטיית לבבם.

*החברות בעמותה פתוחה לחברי קהילה ולמצטרפים חדשים בכל עת, על פי תקנון העמותה ועל פי קווי התנהלות של עמותות ציבוריות.