לוח אירועים

גיור רפורמי בישראל – עקרונות מנחים ודגשים

Giur

 

מפגש עם יהדות המדברת בלשון ימינו

הכרות עם תפישת עולם יהודית חופשית, שוויונית וליבראלית

הזדמנות לבחון את היהדות מזווית ראייה פלורליסטית המכבדת גישות שונות

תהליך למידה המזמן עיון, חוויה ובחירה מתוך עיסוק בשאלות של משמעות אישית

בני הזוג מוזמנים להצטרף (ללא תוספת תשלום)

הוראה אישית וסיוע לכל לומד

 

*הקורס מזכה את מתגייר ברישום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

למידע נוסף על תהליך הגיור, הקורס בבית שמואלי / קהילת רענן/ רישום במשרד הפנים ראה כאן : גיור רפורמי (קישור)

 

למידע נוסף על גיור עבור מי שנחשב "זרע ישראל" (אב יהודי בלבד) ראה (קישור לנ"ל).