לוח אירועים

שנת בר/בת מצווה

 

בשנים האחרונות, אלפי בנים ובנות, חוגגים את חגיגת בר ובת המצווה תוך הפיכתו של הטקס לנקודת זמן משמעותית, ערכית ומרגשת בתהליך ההתבגרות. אנו מציעים לבתי הספר לקיים טקס כתתי/שכבתי של בת ובר מצווה, בהתאם לשכבת הגיל, יחד עם לימוד מקדים בקהילה או בבית הספר. האפשרויות הרבות והמגוונות מאפשרות לוועד הההורים יחד עם צוות בית הספר לבחור את אופיו המיוחד של הטקס ותכני הלימוד המקדים לו.

 

תכנית בר מצווה – בשנים האחרונות, אלפי בנים ובנות, חוגגים את חגיגת בר ובת המצווה תוך הפיכתו של הטכס לנקודת זמן משמעותית, ערכית ומרגשת בתהליך התבגרותם. במסגרת זו ניתן לקיים יום היכרות עם בית שמואלי הכולל  לימוד ערכי בנושא "מעברים" , היכרות עם בית הכנסת וארון הספרים היהודי ומקומו של בית כנסת כמקום כינוס והתכנסות לקהילה. (ניתן לבחור את הנושא של יום עיון זה. ניתן לשלב הורים).