לוח אירועים

חינוך – תכניות ופעילויות לחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים

עקב היכרות מעמיקה עם מערכת החינוך וניהול בתי ספר של הצוות החינוכי בקהילה קיימת מודעות למשימות הלימודיות והחינוכיות המוטלות על המורים והתלמידים ולכן התכניות המוצעות משתלבות בתכניות הקיימות ממילא בבית הספר ולא מהוות תוכן נוסף ו/או עול נוסף על המחנכים והמחנכות, כגון: עיסוק בתכנים יהודיים לקראת קבלת תעודת הזהות בכיתה י' במסגרת התכנית "להיות אזרח" ועוד. מיקוד התכנים ייקבע בשיתוף צוות בית הספר ועל פי המדיניות הקיימת בו.

 

פעילות לבתי ספר על יסודיים:

מתוך מודעותנו למשימות הלימודיות והחינוכיות המוטלות על המורים והתלמידים, וההיגיון הקיים בין בתי הספר וצרכיהם השונים וריבוי החברות המציעות פרויקטים ותכניות לבתי הספר העמדנו שני עקרונות יסוד בבניית התכניות:

 • התכניות המוצעות משתלבות בתכניות הקיימות בבית הספר ואינן מהוות עוד תוספת על הקיים.
 • המיקוד של כל תכנית ייקבע בשיתוף צוות מבית הספר על פי גיל התלמידים/הנושא/האירוע/צרכי בית הספר והמדיניות הקיימת של בית הספר.

התכנית תונחה על ידי מנחים מטעם בית שמואלי .

נושאים לדוגמה:

א. חיבור יהודי-ציוני לתכניות קיימות בבית הספר כגון:

 • חיבור התכנית הייעודית לטקסטים ביהדות. לדוגמה "שילוב התכנית העוסקת ביחסים בינו לבינה לטקסטים יהודיים ולמקורות יהודיים".
 • קריאה ועיסוק בטקסטים יהודיים בשאלות שתלמידי ותלמידות יב' עוסקים בהן לפני גיוסם כגון: פקודה בלתי חוקית בעליל, אתיקה בצבא, מנהיגות ועוד.
 • חיבור תכניות חברתיות לטקסטים יהודיים כגון: תכניות התנדבות בקהילה, הקבוצה והיחיד ועוד.
 • הקמת בית מדרש להורים/מורים/תלמידים.
 • מפגשים כיתתיים, הורים וילדים, שכבתיים המעשירים את ההוראה ויוצרים חוויה לימודית בתחומי מורשת, ובהתאם לתכנית הלימודים בכיתות ז-ח.
 • עיסוק במקורות יהודיים הקשורים ליום השואה.
 • מקורות יהודיים כתמיכה למסע לפולין.
 • תיקון ליל שבועות להורים ולתלמידים. הכנה והפעלה.
 • עיסוק בטקסטים יהודיים בתכנית י' "להיות אזרח".
 • פעילות לפני חגים, למידה וחוויה.
 • כל נושא שבית הספר ימצא לנכון לחברו לטקסטים יהודיים.

 

ב. התנדבות תלמידים במסגרת מחויבות אישית או כתכנית התנדבות בגילאים שונים על פי מדיניות בית הספר: . במסגרת התנדבות הקיימת בבית שמואלי, הצעתנו לצרף מספר תלמידים שיצטרפו לקבלות השבת ויפעילו אותן. אנו מתחייבים להדריך את התלמידים ואף להיות שותפים ונוכחים בזמן הפעילויות.

   * הקהילה מתנדבת אחת לחודש ב"בית פרי" הסמוך לה, מקום הנותן מענה למבוגרים אוטיסטים ברמות תפקוד שונות. אנו מקיימים עמם קבלת שבת משותפת בשירה ובשמחה.

ג. עבודות גמר: תלמידים אשר מגישים עבודת גמר ברמה של 4-5 יח"ל יוכלו להיעזר בצוות הקיים להדרכה, כמו גם בספרייה היהודית העשירה הקיימת.

ד. טקס לקראת גיוס: תלמידי יב'

ה. טקס "להיות אזרח" כיתות י'

הטקסים מתקיימים בקהילת רענן  בערב והם חגיגיים ומרגשים.

תכני הטקס, העמדתו ואופיו נבחרים  על ידי בית הספר ומחנכות השכבה בהתאם למדיניות בית הספר וערכיו. נוכחים כלל תלמידי ותלמידות השכבה והוריהם.