לוח אירועים

חינוך – תכניות ופעילויות לבתי הספר היסודיים

 

אנו מקיימים פעילויות חינוכיות חוויתיות בתחומי הזהות היהודית והישראלית בבתי הספר היסודיים. במסגרת הפעילות אנו מציעים לימוד וחוויה המאפשרים חיבור אישי ומשפחתי ללוח השנה העברי, לערכים יהודיים כצדק חברתי ותיקון עולם. הפעילויות נבחרות יחד עם צוות בית הספר והולמות את מדיניות בית הספר וחזונו. הפעילויות מועברות על ידי אנשי חינוך מנוסים מטעמנו או על ידי צוות המחנכות והמחנכים של בית הספר ובהדרכתנו.

 

פעילות לבתי ספר יסודיים

  • פעילות בחגים ובמועדים:  קבלת שבת, סדר ט"ו בשבט, חנוכה, שבועות, יום ישראל, פורים, חגי תשרי ועוד.
  • טקסים ייחודיים: כל טכס ילווה בלימוד בבית הספר או בקהילה על פי דרישת בית הספר.
    • טקס קבלת התורה:  כיתה ב'. קבלת התורה נחגגת באופנים שונים בבתי הספר היסודיים. אנו מציעים לחגוג את קבלת התורה בלימוד ובטכס בבית הכנסת. במסגרת זו יתקיים יום לימוד בקהילה על פי המיקוד שבית הספר יציע כגון: שחזור יציאת מצרים וקבלת התורה, הכנת כריכה לספר התורה שיקבלו התלמידים והתלמידות ועוד. תיערך היכרות עם בית הכנסת וארון הספרים היהודי ומקומו של בית הכנסת כמקום כינוס והתכנסות לקהילה. צביון הטכס ייבחר על ידי בית הספר ושותפיו.
    • טקס בנות מצווה: בשנים האחרונות, אלפי בנים ובנות, חוגגים את חגיגת בר ובת המצווה תוך הפיכתו של הטכס לנקודת זמן משמעותית, ערכית ומרגשת בתהליך התבגרותם. במספר בתי ספר מציינים את המעבר מילדות לבגרות בכיתה ו' בטכס בנות מצווה כיתתי. טכס "בנות מצווה" מתקיים בערב והוא חגיגי ומרגש. תכני הטכס, העמדתו ואופיו נבחרים  על ידי בית הספר ומחנכות השכבה בהתאם למדיניות בית הספר וערכיו. נוכחים כלל תלמידי ותלמידות השכבה והוריהם.
  • לימוד לקראת טכס "בנות מצווה": בית הספר יחד עם הצוות החינוכי של קהילת רענן בונה את מסגרת הלימוד, התכנים והזמן שיוקדש ללימוד לפני הטכס. לדוגמה ניתן לקיים יום הכנה בקהילת רענן הכולל לימוד ערכי בנושא "מעברים" , היכרות עם בית הכנסת וארון הספרים היהודי ומקומו של בית הכנסת כמקום כינוס והתכנסות לקהילה.
  • מפגש בין אמהות לילדות: קיום מספר מפגשים של אמהות ובנות בנושאים מגוונים בנושא התבגרות.קיום המפגשים תלוי במספר המשתתפים.
  • הרצאות לצוות המורים ולהורים בנושאים מגוונים כגון: לוח השנה העברי, טכסי טכסים וחגי ישראל, זהות יהודית ודמוקרטית במדינת ישראל בשנות האלפיים, שוויון בין המינים, מעגל החיים – טקס, ברכה ותפילה,